eAsiointi -Avustukset

Työnantaja voi jättää hakemuksen 1.5.-31.10. välisenä aikana. Täydennyspyyntöihin voi vastata OmaAsioinnin kautta 15.11. saakka. Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Tutustu ohjeisiin kesätyösetelin käytöstä BusinessOulun nettisivuilla

Aloita hakemuksen täyttäminen täältä.
 
Työllistämisen kuntalisä on rahallinen tuki, jolla BusinessOulun työllisyyspalvelut korvaa työnantajalle osan oululaisen työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista, kun työsuhde alkaa 1.1.-31.12.2023. Työllistämisen kuntalisää myönnetään niihin työnantajan kustannuksiin, joita ei voida kattaa palkkatuella, muun muassa palkan sivukuluihin ja lomarahaan. Työllistämisen kuntalisä myönnetään yleishyödyllisille yhteisöille valtiontukisääntelyn ulkopuolisena tukena.

Aloita hakemuksen täyttäminen täältä.